Disclaimer en privacystatement

DISCLAIMER EN PRIVACYSTATEMENT VAN KLAARTJEKLUS

Dit zijn de disclaimer en het privacystatement van de website van KlaartjeKlus, onderdeel van Mammacando B.V. gevestigd te Bad Nieuweschans.

KlaartjeKlus is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte, actuele en juiste informatie aan bezoekers en gebruikers van deze website. Hieraan wordt veel aandacht besteed. KlaartjeKlus kan echter niet garanderen dat de op deze website opgenomen informatie te allen tijde foutloos, volledig en/of actueel is.
KlaartjeKlus accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of door adviezen verkregen via deze website, voor informatie aangeboden op deze website, voor de inhoud van de op de website geplaatste (instructie)filmpjes of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KlaartjeKlus is het de gebruiker van deze website niet toegestaan de teksten, informatie en/of filmpjes op deze website te vermenigvuldigen of openbaar te maken en/of de diensten die op deze website worden aangeboden te openbaren.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie in de filmpjes en al het overige beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan KlaartjeKlus. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KlaartjeKlus.

Deze website bevat links naar websites van derden. KlaartjeKlus is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van deze websites van derden.
KlaartjeKlus respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan KlaartjeKlus verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat KlaartjeKlus uw gegevens in overeenstemming met dit Privacy Statement gebruikt. KlaartjeKlus gebruikt alleen gegevens die door personen die haar website bezoeken vrijwillig zijn gegeven.

Uw gegevens kunnen door KlaartjeKlus gebruikt worden om u te informeren over relevante diensten van KlaartjeKlus. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met KlaartjeKlus opnemen.
KlaartjeKlus verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, tenzij KlaartjeKlus daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruikt KlaartjeKlus voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over haar diensten. Om u bij het bezoek aan de website van KlaartjeKlus te kunnen herkennen, maakt KlaartjeKlus gebruik van cookies. Deze cookies gebruikt KlaartjeKlus ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek aan haar website. De door u aan KlaartjeKlus op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door KlaartjeKlus alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert KlaartjeKlus niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op de juiste manier werken.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt KlaartjeKlus geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Onderdeel van de Tomaat